Firma
KULACS

História spoločnosti

Spoločnosť vstúpila na pracovný trh Slovenska v roku 1991 za účelom podieľania sa na prudkom rozvoji stavebníctva na Slovensku. Predmetom činnosti bolo vykonávanie zemných a búracích prác spojených s prípravou územia pre výstavbu stavebných objektov. Vplyvom zvyšovania dopytu na rozsah poskytovaných služieb spoločnosť expandovala, začala poskytovať okrem strojného parku aj vozový park, zabezpečovala kompletné dodávky v zmysle potrieb zákazníkov. Rozšírili sme ponuku o nákladnú cestnú dopravu v rámci Slovenska, neskôr sme vstúpili na trh medzinárodnej cestnej kamiónovej dopravy tovaru.

Súčasnosť

Neustále zvyšovanie nárokov na rozsah a kvalitu dodávok podnecovali rozvoj spoločnosti do tej miery, že sme rozšírili ponúkané služby o špeciálne prepravy. Vstúpili sme na trh ťažkej dopravy, ponúkame prepravné služby ťažkých a nadrozmerných nákladov po území Slovenska i celej Európy. Našou snahou je poskytovať našim zákazníkom kompletné služby v plnej kvalite. Postupnou výmenou a obnovou strojného a vozového parku sme schopný zabezpečiť práce a dodávky akéhokoľvek rozsahu k maximálnej spokojnosti zákazníkov. Naším krédom je pracovať spoľahlivo, odborne a v prvotrienej kvalite. 

Naše portfólio